Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2015

wiekadaline
“ - Nie brakuje ci czasem miłości? - Nie ma sensu, gdy nie można się razem zestarzeć. Wtedy miłość jest tylko bolesnym epizodem. ”
— a może chcesz nadać tej miłości sens...
wiekadaline
5674 6442
Reposted fromthewayitends thewayitends
wiekadaline
5779 3eed 500
Reposted fromthewayitends thewayitends
7685 ca4e
wiekadaline
8142 e12d
Reposted fromthewayitends thewayitends
wiekadaline
Ja zawsze radzę nowożeńcom: kłóćcie się ile chcecie, niech latają talerze, ale nigdy nie kończcie dnia bez zgody.
— papież Franciszek, mistrz !
wiekadaline
A gdy już wrócisz, to usiądę Ci na kolanach, oprę moje dłonie na Twoich ramionach i będę całować Twoją twarz. Kawałek po kawałku. Obiecaj mi, że mnie nie rozbierzesz, zanim skończę...
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromyourtitle yourtitle viathewayitends thewayitends
wiekadaline
Moim zdaniem związek polega na tym, że ma być Ci dobrze z tą osobą bez względu na sytuację. Bez względu na to czy jesteście na imprezie czy w domu w kapciach ona ma być dla Ciebie najważniejsza i ma Ci wystarczać za cały świat.
— moje super teorie
Reposted frommagnoliaaa magnoliaaa viathewayitends thewayitends
wiekadaline
Mówiłaś mi zawsze: "Jesteś całym moim światem" gdy ja nie mogłem znieść myśli że cię tracę.
I wiem że cokolwiek się stanie, gdzie tylko będziesz, to ja bez względu na wszystko też tam będę.
— Myslovitz
Reposted fromakord akord viathewayitends thewayitends
wiekadaline

Każdy mężczyzna, każda kobieta ma słabość do tej jednej osoby na całym świecie. Gdyby ona zadzwoniła i powiedziała: 'Przyjedź do mnie, chcę być z Tobą' zerwałbym się z końca świata, aby to zrobić. Aby z nią być.

— Piotr C
Reposted fromcarre carre viathewayitends thewayitends
wiekadaline
6181 2e38
:*
Reposted frompetkaa petkaa viathewayitends thewayitends
wiekadaline
- Byłam Twoją dziewczyną.
- To słowo w ogóle nie oddaje tego, czym dla mnie byłaś.
- Obiektem seksualnym.
- Miłością mojego życia.
— Jestem Bogiem
Reposted frompieprzycto pieprzycto viathewayitends thewayitends
wiekadaline
wiekadaline
- Jakie jest Twoje największe marzenie? - Mieć dwójkę dzieci. A Twoje? - Zostać ich ojcem
— Gdzie Ci mężczyźni?
Reposted fromoutoflove outoflove viathewayitends thewayitends
wiekadaline
3874 e18c 500
...więc przytulaj mnie ciągle.
wiekadaline
Moją słabością jest to, że cię tak bardzo kocham. To mnie wykończy. Ta miłość do ciebie
— Jersey Shore
wiekadaline
6180 2c96
Leżałem w ubraniu na łóżku i myślałem o tym, że stoją tu różne meble, leżą książki, wiszą obrazy, ale to wszystko nie ma sensu. Ja też tu leżę i też nie mam sensu.
wiekadaline
kiedy oglądamy film, w którym dzieje się coś, o czym zawsze marzyliśmy, zdarza nam się płakać.
dlaczego? odreagowujemy własny ból.
— a. dodziuk
wiekadaline
Mam ochotę zadzwonić tam, gdzie idę, powiedzieć: przepraszam czy możemy przełożyć spotkanie na jutro, niestety dziś nie mogę, kłopoty osobiste, powody rodzinne. To było takie łatwe, kiedy było się w liceum, kiedy można było sobie napisać usprawiedliwienie, podrobić podpis mamy, Magda była nieobecna w dniach 10-14 października. Magda w tym czasie była w kinie dwa razy, raz przez pół dnia siedziała w domu u kolegi, paliła z nim haszysz i razem wspólnie zaprojektowali akwarium dla jego ryb.  (...) To było takie proste. Napisać sobie usprawiedliwienie z powodów rodzinnych.
— Marta Dzido
Reposted frommjju mjju viathewayitends thewayitends
wiekadaline
0587 2a42
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl